share


 

papa

ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ & ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το αίμα μας αποτελείται από πλάσμα, ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, καθώς και αιμοπετάλια.

Στα ερυθρά αιμοσφαίρια βρίσκεται η αιμοσφαιρίνη, μια ουσία που δεσμεύει και μεταφέρει το οξυγόνο στους ιστούς με τη βοήθεια του σιδήρου που περιέχει.

Η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης εξαρτάται από τα γονίδια του οργανισμού μας. Στην περίπτωση που κάποια γονίδια είναι παθολογικά, η δομή της αιμοσφαιρίνης δεν είναι σωστή, με αποτέλεσμα τα ερυθρά αιμοσφαίρια να καταστρέφονται εύκολα. Έτσι η παροχή οξυγόνου προς τους ιστούς δεν είναι η προβλεπόμενη και αυτή η κατάσταση αναφέρεται ως αναιμία.

H μεσογειακή αναιμία ή νόσος του Cooley (ΜΑ) είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από βαριά αναιμία.

Καθένας μας έχει δύο γονίδια που συνδέονται με τη νόσο. Το ένα κληρονομείται από τον πατέρα μας και το άλλο από τη μητέρα μας. Αν και τα δύο είναι φυσιολογικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όταν σ' ένα άτομο το 1 από τα 2 γονίδια που ελέγχουν την παραγωγή των β-αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης, είναι διαταραγμένο, ενώ το άλλο λειτουργεί κανονικά, το άτομο καλείται ετεροζυγώτης της β-ΜΑ ή ότι έχει το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας.

Η διαταραχή αυτή, έχει σαν συνέπεια να μην παράγεται η κανονική ποσότητα της αιμοσφαιρίνης που απαιτείται, αλλά μειωμένη. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν δημιουργεί ανωμαλίες στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

 

Το άθλημα του ποδοσφαίρου και οι ετεροζυγώτες της β-ΜΑ

Υπάρχουν λίγα δεδομένα στη βιβλιογραφία που αναφέρονται στην επίδραση του ποδοσφαίρου στους ετεροζυγώτες της β-ΜΑ. Η προπόνηση του ποδοσφαίρου επειδή προκαλεί καταστάσεις όπως αυξημένη θερμοκρασία, υποξία, οξείδωση και αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσουν παθολογικές καταστάσεις στους ετεροζυγώτες με β-ΜΑ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς η συσχέτιση αυτών των καταστάσεων που επέρχονται με την άσκηση και τους ετεροζυγώτες της β-ΜΑ είναι αρκετά σοβαρή, εάν αναλογιστεί κανείς ότι παγκοσμίως η συχνότητα αυτής της καταστάσεως προσεγγίζει το 6-8% ενώ στην Ελλάδα, όντως μεσογειακή χώρα, φτάνει το 10% με ορισμένους νομούς, όπως αυτός της Καρδίτσας, να παρουσιάζουν ακόμα αυξημένη συχνότητα που αγγίζει το 15-20%.

Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι κυριότερες επιπλοκές που μπορεί να παρουσιαστούν στους ετεροζυγώτες της β-ΜΑ κατά τη διάρκεια της άσκησης συνδέονται με το θερμό περιβάλλον. Μια από αυτές τις επιπλοκές είναι ο ξαφνικός θάνατος.

Σε μια εργασία που πραγματοποιήθηκε το 1970, όπου παρακολουθήθηκαν 4000 νεοσύλλεκτοι πεζοναύτες του Αμερικανικού στρατού κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης, αναφέρθηκαν 4 θάνατοι όπου και τα 4 άτομα ήταν ετεροζυγώτες της β-ΜΑ. Ακολούθησαν ορισμένες άλλες έρευνες όπου αναφέρεται ότι κυρίως οι έγχρωμοι οπλίτες του Αμερικανικού στρατού, εξαιτίας της μεγαλύτερης συχνότητας της ετεροζυγίας της β-ΜΑ που παρουσιάζεται σε αυτούς, παρουσιάζουν έως και 28 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους από τα φυσιολογικά άτομα. Κυρίως οι επιπλοκές εμφανίζονται στα άτομα τα οποία κάνουν έντονη άσκηση, σε θερμό περιβάλλον μετά την άφιξη τους σε υψηλό υψόμετρο. Κυρίως αυτά τα άτομα εμφανίζουν ραβδομυόλυση και μεταβολική οξείδωση η οποία συνοδεύεται από οξεία νεφρική ανεπάρκεια και διαχυμένη ενδοαγγειακή θρόμβωση, ενώ ο θάνατος επέρχεται μέσα σε 8 με 24 ώρες.

Επιπρόσθετα, υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ της ραβδομυόλυσης από επίπονο έργο, θερμοπληξίας και θερμικού σοκ. Πηκτική νέκρωση του σπλήνα η οποία συνδέεται με την προπόνηση σε θερμό και υγρό περιβάλλον σε υψηλό υψόμετρο είναι ακόμα μια περίπτωση που αναφέρεται στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η ικανότητα των ετεροζυγωτών της β-ΜΑ για προπόνηση είναι η ίδια με τα φυσιολογικά άτομα και αυτό αποδεικνύεται από εργασίες όπου αξιολογήθηκε η μέγιστη αερόβια ικανότητα, η πνευμονική λειτουργία και η καρδιακή λειτουργία αποτυπωμένη με ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι υπάρχουν αρκετοί πρωταθλητές σε διάφορα αθλήματα όπου ήταν ετεροζυγώτες της β-ΜΑ, κάτι που υποδεικνύει ότι οι ικανότητες αυτών των ατόμων είναι εξίσου ίδιες με τα φυσιολογικά άτομα.

Υπάρχουν αρκετοί ποδοσφαιριστές όπου αγωνίζονται στα Ελληνικά Εθνικά Πρωταθλήματα που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο και είναι ετεροζυγώτες της β-ΜΑ. Οπωσδήποτε, δεν αναφέρονται πειστικές αποδείξεις στη βιβλιογραφία που να υποδεικνύουν ότι οι ετεροζυγώτες της β-ΜΑ παρουσιάζουν χαμηλότερη ικανότητα για άσκηση.

 

Πρακτικές συμβουλές

Δεν πιστεύουμε ότι θα ήταν πρακτικό να υπάρξουν συμβουλές για περιορισμό της προπόνησης ποδοσφαίρου στα άτομα που είναι ετεροζυγώτες της β-ΜΑ, παρά τις παραπομπές στη βιβλιογραφία που αναφέρονται στον ξαφνικό θάνατο.

Είναι προτιμότερο να υπάρξουν ορισμένες πρακτικές συμβουλές οι οποίες να προέρχονται από τη γνώση των προβλημάτων που εμφανίζονται στους ετεροζυγώτες της β-ΜΑ όταν κάνουν άσκηση σε θερμό και υγρό περιβάλλον.

Οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές πρέπει να φροντίζουν

  • να προσλαμβάνουν αρκετά υγρά κατά τη διάρκεια της άσκησης,
  • να προσέχουν ιδιαίτερα όταν κάνουν άσκηση σε θερμό περιβάλλον
  • σε υψόμετρο
  • να υπάρχει σταδιακή προσαρμογή των επιβαρύνσεων στη διάρκεια της προ αγωνιστικής περιόδου.

Πρέπει να τονιστεί ότι θάνατοι από υπερθερμία κατά τη διάρκεια της προπόνησης δεν αποτελούν αποκλειστικότητα των αθλητών ετεροζυγωτών της β-ΜΑ αλλά και όλων των φυσιολογικών ατόμων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έχει ιδιαίτερη σημασία η σωστή αναπλήρωση των υγρών και η φροντίδα για σταδιακή αύξηση της επιβάρυνσης στην άσκηση, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται σε υψηλό υψόμετρο και σε θερμό και υγρό περιβάλλον.

Η άσκηση προσφέρει σημαντικά οφέλη στον άνθρωπο, τόσο σε ανατομο-φυσιολογικό επίπεδο όσο και στην ψυχική υγεία και οπωσδήποτε η αποπομπή των ετεροζυγωτών της β-ΜΑ δεν θα πρέπει να συνιστάται.

Στατιστικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFA B΄

1. Αίτηση2. Πιστοποιητικό γέννησης3. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής4. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Α΄

1. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας-αρτιμέλειας (από παθολόγο και ορθοπεδικό)3. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Pro

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666. 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.3....
Περισσότερα...
ΣΧΟΛΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Tο ΔΣ της ΕΠΟ αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία σχολής προπονητών για αναθεώρηση και εξομοίωση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών ποδοσφαίρου των καθηγητών φυσικής αγωγής, με την κατηγορία διπλώματος που ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της UEFA. Προϋποθέσεις...
Περισσότερα...

Emilio Ferrera for me

Copyright © 2012 Βασίλης Σ. Αλεξίου
Σχεδίαση - Φιλοξενία isites.gr