share


 

papa

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ STABILITY TRAINING

Το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται ως το πιο δημοφιλές άθλημα, και είναι κάτι που εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί από την μεγάλη αθλητική συμμετοχή.

Παράλληλα, αξιοσημείωτα μεγάλο είναι και το ποσοστό των μυοσκελετικών τραυματισμών που εμφανίζονται, τόσο σε ενήλικες όσο και σε νεότερους ποδοσφαιριστές. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των τραυματισμών εμφανίζεται στα κάτω άκρα και κυμαίνεται μεταξύ του 68% και 88% του αριθμού των συνολικών τραυματισμών ενός αθλητή.

 

Για τον ποδοσφαιριστή, η ισορροπία ή ορθοστατική σταθερότητα είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην αθλητική απόδοση.

Πολλές ειδικές ασκήσεις ισορροπίας καθώς και αντίστοιχα λειτουργικά τεστ έχουν σαν στόχο όχι μόνο την ανάκτηση της ιδιοδεκτικότητας μετά από τραυματισμό αλλά και τη βελτίωση της λειτουργώντας σαν προληπτικό μέσο σε επικείμενους συνδεσμικούς τραυματισμούς.

Η ιδιοδεκτική ικανότητα μπορεί σημαντικά να βελτιωθεί και να προετοιμάσει καλύτερα τα μέλη για να αντεπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες (αγώνες – προπονήσεις). Για να επιτευχθεί λοιπόν μια σωστή ιδιοδεκτική αντίδραση πρέπει τα ανατομικά στοιχεία που εμπλέκονται στις κινήσεις και στην ισορροπία του ανθρωπίνου σώματος, να δραστηριοποιηθούν κάτω από δύσκολες και ακραίες γωνίες κίνησης.

Υπάρχουν αρκετές βιβλιογραφικές αναφορές που παρουσιάζουν την εξάσκηση της ιδιοδεκτικότητας ως απαραίτητη, και την εντάσσουν στην καθημερινή ρουτίνα των προπονήσεων με στόχο την πρόληψη τραυματισμών. Η βιβλιογραφία αναφέρει θετικές βελτιώσεις τόσο στην ικανότητα της ισορροπίας όσο και στην μείωση των τραυματισμών.

Το παρεμβατικό πρόγραμμα είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει ασκήσεις που να συνδυάζουν την εξάσκηση της ισορροπίας και των δεξιοτήτων του αθλήματος του ποδοσφαίρου. Απώτερος στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να επιτευχθεί μια πιο ενδιαφέρουσα και πρακτικά εφαρμόσιμη προπόνηση για τους ποδοσφαιριστές.

Η εκτέλεση των ασκήσεων ισορροπίας θα πρέπει να πραγματοποιείται με προοδευτικότητα όσον αφορά τη δυσκολία. Για την καλύτερη εκτέλεση των ασκήσεων ισορροπίας προτείνεται η χρησιμοποίηση εξειδικευμένου εξοπλισμού όπως οι σανίδες ισορροπίας (εικ.5), οι φουσκωτοί δίσκοι (εικ.8, τα ηλεκτρονικά συστήματα ισορροπίας (εικ.1) και το τραμπολίνο (εικ.4).

Προπονητικός εξοπλισμός - όργανα Ισορροπίας

  • Tο σύστημα αξιολόγησης ισορροπίαςBiodex Stability System’

 

Εικ. 1 Biodex stability system

Εικ. 2 Πλατφόρμα Biodex


Εικ. 2 Οθόνη Biodex

 Το σύστημα της ισορροπίας (εικ.1), αξιολογεί τον νευρομυϊκό έλεγχο του ατόμου υπολογίζοντας την ικανότητα διατήρησης της ισορροπίας του πάνω σε μία ασταθή επιφάνεια, την πλατφόρμα ισορροπίας .

H πλατφόρμα στήριξης του ατόμου (εικ.2) έχει δυνατότητα ρύθμισης 8 διαφορετικών επιπέδων σταθερότητας (όπου το επίπεδο 8 είναι το πιο εύκολο-σταθερό ενώ το επίπεδο 1 είναι το λιγότερο σταθερό-δύσκολο). Επιπλέον, το σύστημα ισορροπίας παρέχει την δυνατότητα ανατροφοδότησης του ασκουμένου μέσω της οθόνης του συστήματος ισορροπίας (εικ.3), στην οποία και απεικονίζεται με ένα βέλος, το ΚΒ του ασκουμένου. Σε κάθε τρόπο αξιολόγησης η οποιαδήποτε μετακίνηση του κέντρου βάρους του ατόμου (μετατόπιση της πλατφόρμας στήριξης) παριστάνεται στην μικρή οθόνη του συστήματος από την αντίστοιχη μετακίνηση του βέλους (βέλος ΚΒ).

Εικ. 4 Τραμπολίνο

Εικ. 5 Σανίδα Ισορροπίας

 

 Bosu

"BΟth Sides Up". Λέξη η οποία προέρχεται από το ακροστίχιο του αγγλικού όρου και αναφέρεται στους δύο τρόπους με τους οποίους μια μπάλα BOSU μπορεί να τοποθετηθεί. Η μπάλα χρησιμοποιείται συχνά για την προπόνηση ισορροπίας. Κατά την πλευρά της θόλου στραμμένη προς τα πάνω (εικ.6), η μπάλα BOSU παρέχει μια ασταθή επιφάνεια ενώ η ίδια παραμένει σταθερή. Αυτός ο συνδυασμός σταθερότητας / αστάθειας επιτρέπει σε ένα ευρύ φάσμα χρησιμοποίησης της, από νεαρούς , ενήλικες, υψηλού επιπέδου ή τραυματίες αθλητές. Με την πλευρά της θόλου προς τα πάνω, η μπάλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αθλητικές ασκήσεις και αεροβικές δραστηριότητες. Όπως υποδηλώνει το όνομα, η μπάλα μπορεί επίσης να γυρίσει, ώστε η πλατφόρμα να είναι στραμμένη προς τα πάνω (εικ.7). Στη θέση αυτή, η μπάλα είναι εξαιρετικά ασταθής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ευρεία σειρά ασκήσεων.

 

Εικ. 6

Εικ. 7


Εικ. 8 Φουσκωτός δίσκος

Εικ. 9 Πλατφόρμα ισορροπίας


Εικ. 10 Fit ball

Εικ. 11 Προπονητικά υλικά ισορροπίας


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Γιοφτσίδου Ασημένια, Μάλλιου Παρασκευή, Γκοδόλιας Γεώργιος Πρόγραμμα ισορροπίας για την βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας νεαρών ποδοσφαιριστών. (2011) Περιοδικό «Αθλητιατρική» υπό έκδοση

2. Jakobsen MD, Sundstrup E, Krustrup P, Aagaard P (2010) The effect of recreational soccer training and running on postural balance in untrained men. European Journal of Applied Physiology, DOI 10.1007/s00421-010-1669-2.

3. Asimenia F.Gioftsidou,PhD,Paraskevi K. Malliou (2006) Preventing Lower Limb Injuries in Soccer Players Strength and Conditioning Journal Vol.28,Number 1,pages 10-13

 

Στατιστικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ UEFA B΄

1. Αίτηση2. Πιστοποιητικό γέννησης3. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής4. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον5. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών6. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Α΄

1. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας-αρτιμέλειας (από παθολόγο και ορθοπεδικό)3. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) 4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν...
Περισσότερα...
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ UEFA Pro

1. Αίτηση ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666. 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.3....
Περισσότερα...
ΣΧΟΛΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Tο ΔΣ της ΕΠΟ αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία σχολής προπονητών για αναθεώρηση και εξομοίωση των αδειών άσκησης επαγγέλματος προπονητών ποδοσφαίρου των καθηγητών φυσικής αγωγής, με την κατηγορία διπλώματος που ενέκρινε η αρμόδια επιτροπή της UEFA. Προϋποθέσεις...
Περισσότερα...

Emilio Ferrera for me

Copyright © 2012 Βασίλης Σ. Αλεξίου
Σχεδίαση - Φιλοξενία isites.gr